Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
       085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Voorwaarden

Op het gebruik van een Onvia website zijn deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Onvia publiceert op de Onvia websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, kunt u geen gebruik maken van Onvia.

Onvia behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden 30 dagen na publicatie in werking, tenzij anders is vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Onvia website. Wanneer u na de publicatietermijn gebruik blijft maken van de website van Onvia, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website van Onvia.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de Onvia website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Onvia en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onvia, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Onvia zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u of uw opdrachtgever te verhalen.

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Onvia de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op de websites van Onvia.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Onvia op te nemen.
Onvia
Hoge Traan 22
9351 VV Leek
Tel. 085-0510001
E-mail: info@onvia.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 14 december 2019.

 

Contact gegevens

Onvia b.v.

Hoge Traan 22

9204WH Leek

Onze Helpdesk:

Tel: 085- 051 00 01
help@onvia.nl

Algemeen:
Tel: 085- 051 00 01
info@onvia.nl

Meer informatie

Openingstijden: 
Manadag: 8:30 – 17:00
Dinsdag: 8:30 – 17:00
Woensdag: 8:30 – 17:00
Donderdag: 8:30 – 17:00
Vrijdag: 8:30 – 17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten 

Tijdens (nationale) feestdagen zijn wij gesloten.