Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

De Verzuimapplicatie is een snelle, krachtige en betrouwbare ondersteuning van uw verzuimbeleid. Het geeft real-time inzicht in de voortgang van de processen omtrent preventie, verzuim, gezondheid en re-integratie. De applicatie is zo ingericht dat u de controle heeft over alle functionaliteiten. U bepaalt namelijk zelf tot op het individuele niveau van een dossier, voor wie welke informatie inzichtelijk is.

Opbouw applicatie

 • Medewerkers en verzuimdossiers waaronder WIA en ZW-ERD
  In de applicatie krijgt u in één oogopslag te zien welke medewerkers werkzaam zijn in de organisatie en wie een lopend of afgerond dossier heeft. Vervolgens kunt u per medewerker het verzuimdossier openen. In dit dossier legt u de belangrijkste (verplichte) onderdelen vast. Denk hierbij aan de afspraken tussen de werknemer, gespreksverslagen en onderlinge e-mails, de probleemanalyse, terugkoppelingen en verslagen door de bedrijfsarts, Plan van Aanpak, eerstejaarsevaluatie en de eindevaluatie. Daarnaast is in het verzuimdossier een  actielijst op medewerkersniveau opgenomen, een tijdlijn WvP, meldingen, aanvullende informatie, interventies en de verzuimhistorie.
 • Actielijst, uw acties en die van Poortwachter
  De actielijst in de applicatie toont aan welke taak wanneer moet worden uitgevoerd. Dit zijn de werkzaamheden van alle lopende verzuimdossiers die gekoppeld zijn aan het account van de behandelaar.  De actielijst kan dan ook worden gebruik als to do lijst voor de dagelijkse werkzaamheden. Het biedt overzicht en structuur waardoor er efficiënter gewerkt wordt.
 • Medisch dossier, voor alle medisch specialisten
  In het medisch dossier kunnen zorgverleners de gegevens over de behandelingen vastleggen. Hierbij moet u denken aan persoonlijke gegevens, bevindingen van de zorgverlener maar ook bijbehorende documenten en correspondentie. Het medisch dossier is enkel toegankelijk voor expliciet toegewezen personen.
 • Rapporten, standaard of via uw eigen rapportagetool
  Met het grote aantal standaard verzuim- en managementrapportages krijgt u inzicht in o.a. frequent verzuim en verzuimcijfers.

Personalisatie

De Onvia Verzuimapplicatie is volledig te personaliseren. Bij het inrichten kijken wij samen met u naar de wensen en vertalen dit door in het systeem. Zo kunt u  gebruikmaken van uw logo, uw eigen datawarehouse en heeft u de mogelijkheid om te koppelen met uw personeelsinformatie-, facturatie- en planningssystemen.

Self Service Portaal

U kunt met het Self Service Portaal gemakkelijk een taak toewijzen aan een medewerker, werkgever of andere betrokkenen zonder dat deze persoon een inlog nodig heeft. Wanneer u een taak toewijst ontvangt de persoon een e-mail en kan in een gesloten omgeving handelen. Hierdoor kunt u gemakkelijk documenten delen, informatie uitwisselen en monitoren.

AVG

De Onvia verzuimapplicatie is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de hoge standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast zorgt de medische blacklist ervoor dat uw gebruikers alleen datgene registreren wat is toegestaan. Met  inzage- en bewaartermijnen en IP-whitelisting faciliteren wij u om aan alle voor u geldende plichten te kunnen voldoen.

Wenst u meer informatie te ontvangen over de Onvia Verzuimapplicatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag bij de inrichting van het verzuimproces.