Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Met Taakdelegatie & Supervisie kun je bij de medische professional bekwaamheden vastleggen per periode en bepalen of deze getoetst zijn. Als bedrijfsarts kun je hiermee taken delegeren zodat je daarmee bepaalde taken door andere professionals (meestal niet-artsen) kan laten uitvoeren.

In het medische dossier kan de gedelegeerde of gesuperviseerde professional taken onder verschillende niveaus van begeleiding uitvoeren.

 • Laat notities en terugkoppelingen controleren
 • Leg deze voor aan jouw begeleider
 • Kleuren bepalen de status

Wat houdt taakdelegatie en supervisie in?
In het medisch dossier voeren medisch professionals hun werkzaamheden uit. Dit gebeurt doorgaans op basis van een afspraak waaraan een afspraaktype is gekoppeld. Artsen zonder taakdelegatie mogen alle afspraaktypes afhandelen waaraan ze zijn gekoppeld en die ook zijn gekoppeld aan de locatie waarop de arts werkzaam is. 

Artsen die wel gedelegeerde taken uitvoeren kunnen alleen de afspraaktypes uitvoeren waarvoor zij een tijdelijke bekwaamheidsperiode hebben. Daarmee wordt bij het maken van de afspraak al rekening gehouden. Bij het uitvoeren van een gedelegeerde taak zijn er twee mogelijkheden:

 1. Taakdelegatie; er is geen controle achteraf (uitvoeren zonder supervisie)
 2. Supervisie; er is controle achteraf door een supervisor/controleur

Daarnaast moet er bij een gedelegeerde taak ook een niveau meegegeven worden:

 • Bij taakdelegatie
  • Uitvoeren zonder supervisie zonder controle
  • Uitvoeren zonder supervisie met controle
 • Bij supervisie
  • Observeren
  • Uitvoeren onder directe supervisie
  • Uitvoeren onder indirecte supervisie
  • Uitvoeren zonder supervisie

Afhankelijk van wat is ingesteld bij de afspraaktype; taakdelegatie/supervisie en het niveau, vindt de afhandeling van een medische notitie of een terugkoppeling plaats.

Extra controle
Als een gedelegeerde medisch professional werkzaamheden uitvoert in het medisch dossier kunnen daaruit situaties voorkomen die extra aandacht behoeven.

Middels een status wordt zichtbaar gemaakt welke acties gewenst zijn. Deze statussen worden alleen zichtbaar bij medisch professionals die als eindverantwoordelijke zijn gekoppeld aan de gedelegeerde die de notitie of terugkoppeling heeft opgesteld.

 • Escalatie (rood)
 • Overleg (geel)
 • Accorderen (blauw)

Dit is alleen zichtbaar bij medisch professionals die als eindverantwoordelijke zijn gekoppeld aan de gedelegeerde die de notitie of terugkoppeling heeft opgesteld.

Hoe kan je dit instellen?
Om taakdelegatie of supervisie in te stellen in de applicatie moeten er verschillende stappen gezet worden. Een uitgebreide handleiding van deze stappen kan je vinden in de releasenote van Update 96. Kom je er vervolgens niet helemaal uit? Dan staan onze productspecialisten voor je klaar via 085 – 051 00 01.