Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Voortdurend zijn wij bezig om onze dienstverlening uit te breiden. Omdat onze klanten uiteindelijk met onze applicaties werken, vinden wij het belangrijk dat de nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij de wensen en behoeften. Wij hebben daarom productinventarisatie uitgevoerd onder onze klanten. Hieruit zijn een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen die wij nu oppakken of op de planning staan.

Aankomende productontwikkelingen

Het nieuwe werkgeverdossier
Een nieuw dossier op bedrijfsniveau dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het bijhouden van de bedrijfsprocessen die jaarlijks terugkomen, maar ook voor ISO en NEN7510 gerelateerde processen. U bent hiermee in staat om uw volledige ISO27001 proces onder te brengen in Onvia dat ook ISO27001 gecertificeerd is. Status: Wij zullen dit medio oktober gaan opleveren.

Actielijst in het dossier
Onze nieuwe actielijst heeft op een aantal punten wat verbeteringen: een verbeterde workflow, minder muisklikken en informatie op de juiste plek. Status: Deze zal ook medio oktober worden opgeleverd.

Dynamische vragenlijsten
Ook de dynamische vragenlijsten kwamen naar voren in de productinventarisatie. Wij hebben u eerder geïnformeerd over deze ontwikkeling. Met deze functionaliteit bieden wij u de mogelijkheid om zelf een vragenlijst samen te stellen. U bepaalt dus zelf welke vraag wordt gesteld en hoe deze kan worden beantwoord met bijvoorbeeld een vrij antwoord of juist alleen de keuze tussen ‘Ja’ en ‘Nee’. Op deze manier kunt u deze vragenlijst via Selfservice, In het dossier of op bedrijfsniveau uitzetten bij medewerkers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Pago, Triage, Intake PMO, 4DKL, MTO of KTO. Status: Medio september.

Meer informatie

Zodra een ontwikkeling gereed is, zullen wij u hierover informeren. Heeft u vooraf al vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.