Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Heeft het bedrijf nog geen ziekteverzuimreglement? Of is het ziekteverzuimreglement jaren geleden opgesteld? Dan wordt het tijd voor een nieuw ziekteverzuimreglement of een update van het huidige reglement! De start van het nieuwe jaar is hier een mooi moment voor.

Het belang van een ziekteverzuimreglement

 • Schept duidelijkheid over de procedure en regels bij iedere ziekmelding van een werknemer.
 • Biedt de mogelijkheid om direct het loon op te schorten wanneer de werknemer zich niet houdt aan de regels uit het reglement en je daardoor niet weet of er nog wel recht op loon bestaat.

Onderdelen ziekteverzuimreglement

Om discussie te voorkomen is het van belang dat de (wettelijke) verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer in geval van ziekte goed geformuleerd zijn. Onder andere de volgende onderdelen komen aan bod in een ziekteverzuimreglement:

 1. De (tijdige) ziekmelding
 2. Bereikbaarheid
 3. Ziekteverzuim door een (bedrijfs-)ongeval
 4. De arbodienst en de bedrijfsarts
 5. Belemmering van de genezing
 6. Het verrichten van (passende/vervangende) werkzaamheden
 7. Vakantie tijdens ziekteverzuim
 8. Procedure bij langdurig ziekteverzuim
 9. Recht op doorbetaling van het loon
 10. Geen recht op doorbetaling van het loon (stopzetten en opschorten)
 11. Hervatten bij herstel
 12. Deskundigenoordeel en second opinion

Ziekteverzuimreglement laten opstellen

Een gedegen verzuimbeleid voorkomt vervelende situaties en levert financiële voordelen op. Daarbij mag een goed en actueel ziekteverzuimreglement niet ontbreken. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Frontyr. Een specialist in re-integratie en een betrouwbare partner die ondernemers deskundig adviseert en ondersteunt bij juridische kwesties waar zij mee te maken krijgen.

Als relatie van Onvia kan je door de juristen van Frontyr een ziekteverzuimreglement laten opstellen, geheel afgestemd op de organisatie, voor € 350,- excl. btw. Hierdoor weet je zeker dat het ziekteverzuimreglement geen belangrijke zaken mist en voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Meer informatie over ziekteverzuimreglement