Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Om het aantal langdurige zieke werknemers terug te dringen, is de Wet verbetering Poortwachter ingesteld. Hierbij heeft de werkgever een aantal verplichte actiepunten met als doel een snelle terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. De verantwoordelijkheid ligt in handen van de werkgever. Wanneer dit niet voldoende wordt uitgevoerd, kan het UWV sancties opleggen. Wij leggen de verplichte actiepunten daarom graag nog een keer uit.

Verplichtingen proces

 • Dag 1: verzuimverlof aanvragen
  Wanneer de werknemer verzuimverlof aanvraagt, moet de werkgever dit doorgeven aan de arbodienst. Wettelijk gezien moet dit binnen één week na de eerste ziektedag, maar wanneer je verzekerd bent, kan het termijn korter zijn. Bij Onvia Verzuim kan zowel de werkgever als de werknemer met Self Service het verzuim doorgeven.
 • Week 6: probleemanalyse
  Uiterlijk de zesde week moet een probleemanalyse opgesteld worden door de bedrijfsarts. Hierin beschrijft de bedrijfsarts de beperkingen en de mogelijkheden van de zieke werknemer. Daarnaast bevat het een re-integratieadvies voor de werkgever en werknemer.
 • Week 8: PvA
  Na acht weken ziekteverlof (maximaal twee  weken na ontvangen probleemanalyse) moet de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen waarin de re-integratie van de zieke werknemer centraal staat. De eerder opgestelde probleemanalyse met het advies van de bedrijfsarts is hiervoor de basis. Om de zes weken evalueert u het Plan van Aanpak, het kan voorkomen dat er in de loop van de tijd aanpassingen zijn.
  Het Plan van Aanpak bestaat uit:
 • het formulier van het UWV
 • eventuele aanpassingen.
 • Week 42: verzuimmeldingen bij het UWV
  Op de eerste werkdag van de 42ste ziekteweek maakt de werkgever een ziekmelding bij het UWV. Dit kan online of middels een formulier van het UWV. Wanneer de werkgever de ziekmelding te laat doorgeeft, kan hij een boete ontvangen.
 • Week 52 eerstejaarsevaluatie
  Na 52 weken evalueert de werkgever samen met de werknemer over de re-integratie van het eerste ziektejaar. Hierbij wordt de voortgang van de re-integratie besproken en eventuele nieuwe afspraken opgesteld. Deze eerstejaarsevaluatie wordt ingevuld op het eerstejaarsevaluatieformulier van het UWV. Wanneer het Plan van Aanpak naar aanleiding van de evaluatie bijgesteld moet worden, vult de werkgever het formulier bijstelling Plan van Aanpak in van het UWV.
 • Week 87 re-integratieverslag
  Rond week 87 moet de werkgever een re-integratieverslag aanleveren bij het UWV om een WIA-uitkering aan te vragen.
 • Week 93 WIA-beoordeling
  Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever voldoende inspanning heeft geleverd om de instroom naar de WIA te voorkomen. Daarnaast nodigt het UWV uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek. Als er aan de wettelijke eisen wordt voldaan, start de uitkering.

Opvolging in Onvia Verzuimapplicatie

Het is van belang dat u de verplichte actiepunten tijdig uitvoert. Om u hierbij te ondersteunen, heeft Onvia een actielijst in en Tijdlijn van de Wet verbetering Poortwachter in de verzuimapplicatie ingeregeld. Hierbij zie je in een overzicht welke actiepunten wanneer uitgevoerd moeten worden met de daarbij horende documenten of formulieren. Meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de productspecialisten van Onvia.