Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Bij de Wet verbetering Poortwachter heeft u als werkgever een aantal rechten en plichten waaraan u moet voldoen. Bij het niet voldoen van deze verplichtingen kunt u een sanctie opgelegd krijgen. Het is daarom van belang dat u hier goed opvolging aangeeft. In de Onvia Verzuimapplicatie hebben wij meerdere functies geïntegreerd waardoor u overzichtelijk en gemakkelijk aan de Wet verbetering Poortwachter kunt voldoen. Wij leggen deze functies graag voor je uit.


Tijdlijn Wet verbetering Poortwachter

In het verzuimdossier van de zieke werknemer vindt u onze tijdlijn Wet verbetering Poortwachter. De actiepunten in de tijdlijn wijzigen van kleur wanneer een actie verlopen, uitgevoerd of actueel is. Daarnaast geeft het inzicht in de toekomstige actiepunten.

Voordelen:

 • Overzicht van alle verplichte actiepunten.
 • In één oogopslag te zien of je aan alle onderdelen van de WvP voldoet.
 • Alle verplichte documenten en formulieren binnen handbereik.


Uniek Persoonlijk Protocol (UPP)

Het Uniek Persoonlijk Protocol vertaalt de verzuimdienstverlening naar persoonlijke acties voor alle betrokkenen. Dit geldt ook voor alle actiepunten van de Wet verbetering Poortwachter. Je bepaalt hiermee eenvoudig, tot op het individuele niveau van een dossier, voor wie welke informatie inzichtelijk is.

Voordelen:

 • Maatwerk leveren voor de WvP
 • Aanpasbaar tot een individu
 • Volledig toe te spitsen op de dienstverlening die u onderscheidt van de andere arbodiensten
 • Alle extra stappen, bijvoorbeeld een deskundigenoordeel volledig geïntegreerd


Dossiercheck – Een koppeling met een dynamische vragenlijst

Met de dynamische vragenlijsten is het mogelijk een checklist aan te maken om te beoordelen of alles voor de WvP is uitgevoerd, maar ook tussentijdse dossierchecks uit te voeren. De rapportage uit deze checklist bevestigt vervolgens het resultaat. Aan de hand van de gekoppelde scores aan de vragen is het makkelijk vast te stellen of de uitkomst positief of negatief is op het gebied van de re-integratie inspanningen.

Voordelen:

 • Uitkomsten gemakkelijk meten en beoordelen
 • Resultaten koppelen aan dossier


Meerdere documenten printen re-integratieverslag

Met de functionaliteit ‘meerdere documenten printen’ kan je met één druk op de knop alle documenten voor het re-integratieverslag verzamelen en samenvoegen tot één document, om vervolgens naar het UWV te sturen.

Voordelen:

 • Alle verplichte documenten binnen handbereik
 • Samenvoegen tot één overzichtelijk document voor het re-integratieverslag

DigiZSM

Alle informatie voor de vangnetsituaties wordt door middel van DigiZSM in de Verzuimapplicatie automatisch digitaal doorgezet naar het UWV. Hierdoor is alle noodzakelijke informatie altijd op tijd bij het UWV.

ArboRapportage

Naast de verplichtingen richting het UWV wil de verzekeraar graag de voortgang van de re-integratie kunnen volgen en meten. Onvia heeft hiervoor de arborapportage beschikbaar. Dit is één overzicht met alle informatie voor de verzekeraar.

Meer informatie

Wil je meer informatie ontvangen over hoe deze functies werken in de Verzuimapplicaties? Neem dan contact op met de productspecialisten van Onvia.