Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer geeft duidelijkheid over wat je als werkgever moet doen tijdens de re-integratie en op welke zaken je extra moet letten. Het is dan ook van belang te weten in welk opzicht de nieuwe versie anders is dan de oude. In het navolgende vertelt Frontyr je meer over de wijzigingen.

Payroll en detachering

Allereerst zijn, op basis van wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Als formele werkgever is de detacheerder of de payrollonderneming verantwoordelijk voor de re-integratie in zowel spoor 1 en 2. Voorheen werd voor de detacheerder én de payrollwerkgever onder spoor 1 verstaan: begeleiding naar werk bij de oorspronkelijke inlener, werk bij een andere inlener of werk bij de detacheerder of payrollwerkgever zelf, waarbij de werknemer bij dezelfde formele werkgever in dienst blijft. Nu zijn de re-integratie inspanningen in spoor 1 voor de payrollwerkgever beperkt tot begeleiding naar werk binnen de eigen organisatie of die van de oorspronkelijke inlener. Begeleiding naar werk bij een andere opdrachtgever/ inlener wordt beschouwd als re-integratie in spoor 2. De reden van deze wijziging is dat de payrollwerkgever zich niet mag bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Verloven

Ook ten aanzien van het verlof zijn er nieuwe specifieke regelingen ontstaan, zoals ten aanzien van het senioren-, en zorgverlof. Uitgangspunt blijft dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. De omvang van het dienstverband zonder verlof is en blijft bepalend voor het doel van de re-integratie. In de nieuwe Werkwijzer staat dat dit ook geldt als de werknemer op de eerste ziektedag al gebruik maakt van een verlofregeling (zoals ouderschapsverlof). Op deze regel geldt nu ook een uitzondering. Wanneer het verlof namelijk doorloopt na het einde van de wachttijd, geldt er een re-integratieplicht op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren ten tijde van de eerste ziektedag.

Seniorenverlof
Maakt de werknemer op de eerste ziektedag gebruik van een ouderenregeling en werkt hij hierdoor minder uur dan zijn oorspronkelijke contractomvang? Dan richt de re-integratie in spoor 1 zich in dat geval op een herplaatsing in geschikt werk onder dezelfde condities, mét de ouderenregeling. Met andere woorden, de re-integratie in spoor 1 richt zich op de daadwerkelijk gewerkte en feitelijk verloonde uren. De re-integratie in spoor 2 richt zich daarentegen op de volledige omvang van de verloonde uren op de eerste ziektedag. Bij een nieuwe werkgever kan immers geen aanspraak meer worden gemaakt op de ouderenregeling zoals die gold bij de oude werkgever.

Zorgverlof
Wanneer een werknemer op de eerste ziektedag gebruik maakt van kort- of langdurig zorgverlof, mag van deze werknemer worden verwacht dat hij alle mogelijkheden benut om deze zorg zoveel mogelijk structureel over te dragen. De re-integratieplicht geldt voor de omvang van het dienstverband zónder verlof. Kan alleen de werknemer de zorg leveren (noodzakelijkheidsvereiste) én loopt het verlof door tot na het einde van de wachttijd? Dan geldt een re-integratieplicht voor de daadwerkelijk gewerkte uren waarbij rekening wordt gehouden met het verlof.

Frontyr raadt je aan de nieuwe Werkwijzer (van 1 juni 2021) in gebruik te nemen. Heb je vragen over de wijzigingen, of over andere zaken omtrent de arbeidsongeschiktheid van jouw werknemer en de regels waar je als werkgever aan dient te houden? Neem gerust contact op met één van de juristen van Frontyr voor een vrijblijvend gesprek via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.