Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Je bent als werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemers door te betalen, gedurende maximaal 2 jaar. Daarnaast ben je samen met de werknemer verantwoordelijk om samen te werken aan een spoedige werkhervatting. Daarbij kan je je laten adviseren door een arbodienst. Zo zorg je er samen (werkgever, werknemer en arbodienst) voor dat je tijdig de juiste re-integratiestappen zet op basis van de Wet verbetering Poortwachter.

Wat zijn de belangrijkste stappen bij de eerste twee ziektejaren?

Bij een langdurig zieke werknemer heeft de werkgever een aantal verplichte actiepunten met als doel een snelle terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Dit zijn ook wel de stappen van de Wet verbetering poortwachter. In een eerder artikel hebben wij onderstaande stappen uitgebreid beschreven.

 • Werknemer meldt zich ziek – Ziekmelding doorgeven
 • Week 6 – Opstellen probleemanalyse
 • Week 8 – Opstellen Plan van Aanpak
 • Week 42 – Ziekmelding doorgeven aan UWV
 • Week 52 – Eerstejaarsevaluatie Plan van Aanpak
 • Week 88 – Informatie WIA-aanvraag
 • Week 91 – Eindevaluatie Plan van Aanpak
 • Week 93 (uiterlijk) – Uiterlijke datum indienen WIA-aanvragen bij het UWV
 • Week 104 – Besluit WIA uitkering door UWV

Tips voor de werkgever

 • Zorg dat je een duidelijk verzuimbeleid heeft waarin alle regels omtrent ziekte staan.
 • Heb je twijfels over de ziekte van je werknemer, schakel dan de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts kan mede met jouw informatie tot een afgewogen advies over werkhervatting komen.
 • Houd meteen vanaf de ziekmelding contact met de werknemer. Je blijft betrokken en stuurt eens een kaart of brengt een bos bloemen.
 • Zorg dat je alle momenten van de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt en vastlegt in het verzuimdossier. Wanneer je dit niet op orde hebt, kunnen er sancties vanuit het UWV volgen.

Wat kan de werkgever van de werknemer verwachten?

 • De werknemer is niet verplicht om in detail te treden over zijn ziekte, maar moet je informeren over de verwachte ziekteduur.
 • De werknemer moet meewerken aan de re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Hij is verplicht om bij een oproep naar de bedrijfsarts te gaan.
 • Hij moet gehoor geven aan de oproep om naar kantoor te komen voor een re-integratiegesprek.
 • De werknemer hoeft niet verplicht continu thuis te blijven. Hij mag natuurlijk boodschappen doen of een stuk wandelen.
 • Een werknemer mag niet zomaar met vakantie gaan. Bij een verlofaanvraag van de werknemer kan de bedrijfsarts advies geven en mede bepalen of een vakantie kan en mag.

Hulp nodig?

Heb je ondersteuning nodig in het proces? Schakel dan de hulp in van een specialist.

 • Zet een arbeidsdeskundige in die naar de re-integratiemogelijkheden kijkt voor je zieke werknemer.
 • Vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV wanneer de re-integratie van je werknemer vastloopt.
 • Vraag juridisch advies aan bij Frontyr voor dossierbeoordeling of procedures.

Bron: Felison