Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Tijdens het re-integratietraject van een werknemer, kan het voorkomen dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Je hebt dan – in tegenstelling tot jouw werknemer – niet het recht een second opinion aan te vragen. Wél heb je als werkgever de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Maar wat kan je met een deskundigenoordeel, en wat is het verschil met een second opinion? De juristen van onze samenwerkingspartner Frontyr hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen hierover op een rij gezet.

Wat is een deskundigenoordeel, en hoe en wanneer vraag ik het aan?

Een deskundigenoordeel vraag je aan wanneer de re-integratie vastloopt, bijvoorbeeld omdat je anders dan de bedrijfsarts van mening bent dat jouw werknemer belastbaar is voor werk. Met de aanvraag van een deskundigenoordeel vraag je het UWV een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over de situatie. Dit oordeel wordt veelal gegeven door een onafhankelijke verzekeringsarts óf arbeidsdeskundige.

Je kunt slechts over bepaalde kwesties een deskundigenoordeel vragen, namelijk:

  • over de vraag of jouw werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig kan doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren),
  • of het aangepaste eigen of andere werk dat jouw werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen passend is voor hem,
  • of jouw werknemer genoeg heeft gedaan om weer aan het werk te kunnen,
  • of je genoeg hebt gedaan om jouw werknemer weer aan het werk te helpen, en
  • over het veelvuldig ziekteverzuim van jouw werknemer.

Het deskundigenoordeel kan je aanvragen via het Werkgeversportaal van het UWV. Per situatie kan je slechts één keer een oordeel vragen. Wil je een oordeel over meerdere van bovengenoemde situaties, dan dien je ook meerdere deskundigenoordelen aan te vragen.

Binnen welke termijn wordt het deskundigenoordeel afgegeven, en wat doe ik in de tussenliggende periode?

Een deskundigenoordeel wordt doorgaans binnen twee tot vier weken na de aanvraag hiervan afgegeven. De aanvraag van een deskundigenoordeel heeft geen opschortende werking. Dat betekent kortgezegd dat je in deze periode het advies van de bedrijfsarts dient op te volgen.

Wat zijn de kosten van een deskundigenoordeel?

De kosten van een deskundigenoordeel voor de werkgever bedragen € 400,-. Wanneer de werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt, komen de kosten hiervan ook voor zijn eigen rekening. Deze bedragen in dat geval € 100,-. Voor een werknemer is het aanvragen van een deskundigenoordeel dus goedkoper.

Wat kan ik met een deskundigenoordeel?

Het aanvragen van een deskundigenoordeel is niet verplicht, maar kan wel helpen om uit de ontstane impasse te komen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is echter niet bindend en je kunt geen bezwaar of beroep instellen tegen de beslissing. Ook is het niet mogelijk om een tweede deskundigenoordeel te vragen, tenzij deze ziet op een andere situatie.

Wanneer je er na het deskundigenoordeel alsnog niet uitkomt met jouw werknemer, kan je besluiten naar de rechter te stappen. De rechter zal in dat geval het deskundigenoordeel meenemen in de beoordeling. Ook wordt een deskundigenoordeel meegenomen in de beoordeling van het re-integratieverslag bij het einde van de wachttijd.

Wat is het verschil tussen een deskundigenoordeel en een second opinion?

Naast de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV, hebben werknemers op grond van de wet het recht om, wanneer zij het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, een second opinion aan te vragen. De aanvraag mag alleen worden geweigerd bij zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld bij oneigenlijk gebruik van een second opinion door het veelvuldig aanvragen daarvan. De kosten voor een second opinion komen, in tegenstelling tot een deskundigenoordeel die wordt aangevraagd door de werknemer, voor rekening van de werkgever.

Bij een second opinion wordt een onafhankelijke bedrijfsarts, die werkzaam is bij een andere instantie dan de eerste bedrijfsarts, verzocht een tweede beoordeling te geven. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft tijdens het onderzoek van de tweede bedrijfsarts doorlopen en dient dan ook te worden opgevolgd. Een second opinion heeft dus, net als het deskundigenoordeel, geen opschortende werking. De werknemer mag zelf bepalen of hij het tweede oordeel deelt met de eerste bedrijfsarts, die vervolgens beslist of hij dit oordeel (gedeeltelijk) over zal nemen.

Is je vraag met betrekking tot het aanvragen van een deskundigenoordeel niet behandeld? Neem dan gerust contact met Frontyr via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.