Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WIA is nog tien jaar verantwoordelijk voor de begeleiding. Heb je een werknemer die onder de WIA valt? Dan is het van belang om contactmomenten en acties vast te leggen in een WIA-dossier.

WIA-uitkering

Na twee jaar ziekte komt een werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Dit geldt wanneer er sprake is van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% en er geen zicht is op herstel. Deze uitkering en bijbehorende re-integratie-inspanningen vallen normaal onder de verantwoordelijkheid van het UWV, maar werkgevers kunnen kiezen om zelf deze verantwoordelijkheid te dragen.

Hoe stel je een WIA-dossier in?

 1. Eigenrisicodragerschap vastleggen
  In de applicatie kan je bij de stamgegevens van het bedrijf aangeven of het eigenrisicodrager is. In het tabblad aanvullende gegevens kan je de begin- en einddatum selecteren. Let op: deze datum geldt altijd per half jaar. Het eigenrisicodragerschap kan dus alleen per 1 januari of 1 juli worden gestart of beëindigd. Het is daarnaast ook mogelijk om een verzekeraar vast te leggen waar de verzekering is afgesloten. Het is hierbij belangrijk dat je kiest voor het type verzekering ‘WIA’.
 2. WIA risicogroepen
  Je kan in de applicatie gebruikmaken van WIA risicogroepen. Deze groepen behoren tot één van de criteria die invloed hebben op het protocol. Hierdoor kan je het protocol in de dossiers laten aansluiten. Je hebt namelijk de mogelijkheid om procedureregels vast te leggen onder welke omstandigheden deze aangemaakt moeten worden. Deze kan je zelf aanmaken en beheren via instellingen > WIA-Risicogroep.
 3. Instellingen van de medewerkerskaart
  In de medewerkerskaart is het mogelijk om aanvullende gegevens rondom het SFB indicatie gedeelte vast te leggen. Ook kan je voor de SFB of no-risk een begin- en einddatum toevoegen.  Het protocol binnen bestaande verzuimdossiers zal hierop acteren en , indien je gebruikmaakt van DIGIPOORT, een aanvraag ziektewet uitkering laten versturen.
 4. WIA-dossier aanmaken
  De laatste stap is om het WIA-dossier aan te maken. Hiervoor moet je de begindatum, arbeidsongeschiktheid, eerste en laatste verzuimdag vastleggen. Daarnaast kan je reeds bestaande dossiers toevoegen aan het WIA dossier.
 5. Protocol instellen
  Daarnaast kan je een protocol rondom beschikkingen die binnenkomen in relatie tot bezwaar en beroep trajecten instellen.

Vragen?

Heb je hulp nodig bij het instellen van het WIA-dossier? Wij helpen je graag bij de inregeling. Neem hiervoor contact op met de productspecialisten.