Inloggen Onvia Verzuim Inloggen Artsenapplicatie

      Helpdesk                             Openingstijden                          Contact
      085 051 00 01                     Ma-Vr 8:30-17:00                       info@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

 Helpdesk:
085 – 051 00 01

 Openingstijden:
Ma-Vr 8:30-17:00

 Contact:
Help@onvia.nl

Met de opkomst van technologieën en de groeiende behoefte aan datagedreven inzichten, heb je met de rapportagefunctionaliteit van de Onvia applicatie een krachtig hulpmiddel tot je beschikking. Wij vertellen je hoe je de data uit de rapportages kunt inzetten om de vitaliteit en het verzuimbeheer aan te pakken.


De voordelen van datagedreven verzuimbeheer
Met historische gegevens uit de applicatie kan je voorspellende analyses uitvoeren om toekomstig verzuim te voorspellen. Dit helpt je om beter voor te bereiden op mogelijke piekmomenten en de belasting op de organisatie te verminderen. Door proactieve maatregelen te nemen, kan je verzuim voorkomen voordat het zelfs maar optreedt. Daarnaast kun je de gegevens gebruiken om de dieperliggende oorzaken van verzuim te identificeren, zoals werkgerelateerde stress, gezondheidsproblemen of ergonomische kwesties. Door deze oorzaken aan te pakken, kan je een gezondere werkomgeving creëren en het verzuim verder verminderen.

De stappen die je kunt nemen om te beginnen met datagedreven verzuimbeheer:

 1. Data verzamelen
  In de verzuimapplicatie houd je alles bij met betrekking tot het verzuim van de werknemer. Het is belangrijk om deze gegevens te verzamelen in een rapportage, zoals de duur van het verzuim, de reden van het verzuim, de afdelingen waarin het zich voordoet en eventuele patronen die kunnen worden geïdentificeerd. In onze applicatie hebben we diverse standaard rapportages die je kunt gebruiken.
 2. Stel duidelijke doelstellingen op
  Bepaal wat de arbodienst wil bereiken met datagedreven verzuimbeheer. Dit kunnen doelen zijn zoals het verminderen van het totale verzuimpercentage, het identificeren van de belangrijkste oorzaken van verzuim, of het implementeren van preventieve maatregelen om de vitaliteit van werknemers te verbeteren.
 3. Analyseren
  Analyseer de volgende gegevens om trends en inzichten te ontdekken;
  • Controleer of de gegevens volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn. Onvolledige of onjuiste gegevens kunnen leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen.
  • Zoek naar herhalende trends en patronen in de gegevens. Identificeer bijvoorbeeld afdelingen of functies met een hoger verzuimpercentage, seizoensgebonden fluctuaties of verzuimpieken op bepaalde dagen van de week. Deze patronen kunnen waardevolle inzichten bieden voor gerichte interventies.
  • Vergelijk de gegevens over verschillende periodes om de veranderingen in het verzuim in de tijd te begrijpen. Benchmark de gegevens met branchegemiddelden of vergelijkbare organisaties om te zien hoe de arbodienst presteert ten opzichte van anderen.
  • Gebruik historische gegevens om voorspellende analyses uit te voeren. Probeer verzuimtrends te voorspellen en piekmomenten te identificeren.
  • Zorg ervoor dat alle dataverzameling en -analyse voldoen aan de geldende privacy- en beveiligingsnormen. Bescherm de persoonlijke gegevens van werknemers en zorg ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie.
 4. Gebruik data voor besluitvorming
  Gebruik de verzamelde en geanalyseerde data om beslissingen te nemen met betrekking tot verzuimbeheer. Identificeer gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn en implementeer strategieën om het verzuim te verminderen of te voorkomen. Deze data-gestuurde aanpak zal helpen om effectieve interventies te ontwikkelen en de impact ervan te meten.
 5. Monitor en evalueer
  Het proces van datagedreven verzuimbeheer houdt niet op na de implementatie. Blijf de gegevens regelmatig monitoren en evalueren om te zien of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Pas indien nodig de strategieën aan en blijf continu werken aan het verbeteren van het verzuimbeheer.

Met een datagedreven focus op vitaliteit en welzijn kan je een onderscheidende rol hebben voor een werkgever en werknemer. Dus waar wacht je nog op? Stap in de wereld van verzuimbeheer 2.0 en zet data aan het werk voor een succesvolle toekomst!